پرداخت موارد زیر از فرم این صفحه قابل انجام است:

  • پیش خرید محصولات و خدمات
  • پرداخت مابه‌التفاوت سفارش
  • پرداخت مبلغ بدون ثبت عضویت و ثبت سفارش تلفنی
  • پیش پرداخت سفارش
  • پرداخت هزینه‌ی خدمات فاکتور

فرم مقابل را با دقت پر نمائید، خواهشمندیم اگر پرداخت مربوط به فاکتور خاصی می‌باشد، شماره‌ی فاکتور را در قسمت توضیحات اضافه نمائید. پس از انتخاب گزینه‌ی پرداخت به صفحه‌ی درگاه بانکی هدایت خواهید شد و پس از ورود اطلاعات کارت و پرداخت موفق به همین صفحه باز خواهید گشت و شماره تراکنش را مشاهده خواهید نمود.

تومان