برای عبور از کرونا همراهتان هستیم

ما در تله‌بیت برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در دوران کرونا راهکارهای آنلاین جدیدی کنار هم جمع‌آوری کرده ایم.